SKAPANDE SKOLA - NUSSE-KUDDEN 

Nusse-kudden är en berättelse om vårt behov av trygghet, tröst och ömhet. Om att få vara som man är. Om att respektera människors olikheter. Det finns även ett tema i vår berättelse om morfar Kalle och barnbarnet Kajsa som handlar om döden, om att förlora en kär person och hur den personen lever vidare i minnena.

Återkommande kommentarer från barn som sett föreställningen: spännande, rolig, sorglig!

Det finns alltså gott om material till samtal och bearbetning efter den gemensamma teaterupplevelsen för elever och pedagoger.

Skolan kan beställa enbart föreställningen Nusse-kudden inom Skapande-skola-projektet.

Teater DaCapo erbjuder, för den som önskar, ett vidare arbete med utgångspunkt från föreställningen:

Alternativ 1
En skådespelare från Teater DaCapo arbetar med värderingsövningar (t ex heta stolen och fyra-hörn) utifrån föreställningens teman. Värderingsövningarna kan utmynna i att eleverna gör ett s.k. forumspel dvs. de spelar upp en scen med ett dilemma och vi arbetar med olika förslag till lösningar. Övningarna sker i halvklass och med en eller flera pedagoger från skolan närvarande och kan genomföras vid ett tillfälle per halvklass, 45 min, eller som en serie med flera tillfällen.

Alternativ 2
En skådespelare från Teater DaCapo håller i en workshop där berättargreppet i föreställningen presenteras. Hur kan man skapa teater utifrån en barnbok eller saga? Workshopen syftar till att eleverna själva blir inspirerade till att skapa teater. Workshopen sker i halvklass, 45 min, med en eller flera pedagoger från skolan närvarande.

Pris per tillfälle, 45 min, 1 500 kr inkl. soc. avg. + reseersättning.
Max 4 x 45 min/dag,

Välkomna att kontakta oss för att vidare diskutera upplägg utifrån skolans egna behov!Teater DaCapo, Box 2096, 750 02 Uppsala
073-938 85 30, 073-627 80 85
teaterdacapo@gmail.com