Man skulle veta vad lycka är

Texter av Solja Krapu, musik Benjamin Britten


Siv Eriksson, Rune Jakobsson och Anja Strautmanis i Man skulle veta vad lycka är.
Foto: Gaianeh Pilossian och gruppen


Teater DaCapo, Box 2096, 750 02 Uppsala
073-938 85 30, 073-627 80 85
teaterdacapo@gmail.com