SKAPANDE SKOLA - MINA OCH KÅGE 

Skolan kan beställa enbart föreställningen Mina och Kåge inom Skapande-skola projektet.
Vi kan också erbjuda, för den som så vill, ett pedagogiskt arbete med utgångspunkt från föreställningen. Berättelserna om Mina och Kåge - det finns flera böcker - inspirerar i hög grad till eget skapande!

Här lite exempel på hur vi arbetar pedagogiskt med eleverna:
Vi arbetar med känslouttryck i bild och gör med utgångspunkt från elevernas bilder "statyer" där barnen visar uttrycken med sina kroppar. Statyerna blir sedan levande och korta scener utspelas.
Eleverna kan också klippa ut bilderna de gjort och spela upp scenerna med sina "pappersdockor".
De kan göra sina egna böcker med pratbubblor till figurerna de ritat eller små korta texter under bilderna.
Förutom att vi kan jobba med olika skapande konstnärliga tekniker är det här ett bra tillfälle för eleverna att dela med sig av sina känslor utifrån egna erfarenheter.

Vi arbetar i halvklass, 45 min, med en eller flera pedagoger från skolan närvarande. Skolans pedagoger kan sen fortsätta det arbete vi startat med eleverna.
Pris per tillfälle, 45 min, 1 500 kr inkl. soc. avg. + reseersättning. Max 4 x 45 min/dag.

Välkomna att kontakta oss för att vidare diskutera upplägg utifrån skolans egna behov!


Teater DaCapo, Box 2096, 750 02 Uppsala
073-938 85 30, 073-627 80 85
teaterdacapo@gmail.com