Århundradets kärlekssaga

- en diktföreställning baserad på Märta Tikkanens bok -


I Århundradets kärlekssaga (från 1978) skildrar Märta Tikkanen förhållandet med den alkoholiserade maken Henrik. Nästan 30 år senare har dikterna fortfarande mycket att säga om kärlek, beroende och mänskliga relationer.

När vi läste dikterna på nytt upptäckte vi att de var mer allmängiltiga än att enbart handla om alkoholism. Därför valde vi att skildra Hon och Han istället för Märta och Henrik.

Dikterna har bearbetats för scenen flera gånger tidigare. I vår uppsättning har mannen också fått en röst och så vitt vi har förstått är detta första gången mannen är med aktivt på scenen.

Eftersom Märta Tikkanens språk är oerhört bildrikt valde vi att gå den enkla, avskalade vägen med vår iscensättning: Två skådespelare, på två stolar, mot en enkel fond. Ljusets växlingar understryker skeendena, lyfter fram eller kastar skuggor. Cellomusiken av Kodaly spelar också en viktig roll i berättelsen, ett slags andrum, där publiken får tillfälle att reflektera och se sina egna inre bilder. Tid att själva knyta an till egna erfarenheter och minnen. En möjlighet att se sig själv är en viktig del av teaterns uppgift.

Till det yttre skildrar alltså dikterna ett förhållande som förgiftas av mannens alkoholism. Kvinnan vill stå vid sin mans sida i hans kamp att sluta dricka. Men föreställningen skildrar även längtan - längtan efter den andre som fanns, och kanske ännu finns. Är kärleken tillräckligt stark för att kunna förändra en annan människa?

Vi har spelat Århundradets kärlekssaga i arrangemang av teaterföreningar, bibliotek, studieförbund, vården och psykiatrin, på museum, kulturhus och i bygdegårdar. Den har givits som soppteater, kvällsföreställning - med och utan diskussion efteråt, som programpunkt på konferens och under personalutvecklingsdagar. Vi har också spelat föreställningen i samband med föreläsningar av Märta Tikkanen. Föreställningen passar i allt från små lokaler utan scen till regelrätta teatrar av medelstorlek.


Föreställningsinformation

Textbearbetning och dramaturgi är ett samarbete mellan 
Siv Eriksson, Rune Jacobsson och Ann Eberstein.

Kvinnan:  Siv Eriksson 
Mannen: Rune Jacobsson
Regi:  Ann Eberstein
Ljusdesign och teknik:  Renate Stridh


Musik i föreställningen
Tänk va' skönt  (V. Avon/Agnetha Fältskog) - Agnetha Fältskog
Sonata opus 8  (Zoltan Kodaly) - Cello: Matt Haimovitz

 


Ord från regissören

Kvinnan i dikten vill stå vid sin mans sida i hans kamp att sluta dricka. Hon vill ge honom kärlek, så mycket kärlek att han inte längre skall behöva förstöra deras gemensamma liv med alkohol. Men är det möjligt? Kan man ändra en annan människas beteende?

Jag tycker Märta Tikkanen ställer frågan om var ens eget ansvar för en människa man älskar börjar och slutar. Det är en sådan fråga som man kan lägga i bakhuvudet och ha med sig på sin egen livsvandring och se om den successivt kanske kan få tillräcklig form för att besvaras. Kvinnan i dikten ger upp och det är då något nytt sker.

För mig handlar texten också om att renodla viljan att göra något för en annan människa från egna känslor av skuld och dåligt samvete.

Ann Eberstein

 


Teater DaCapo, Box 2096, 750 02 Uppsala
Tel/fax: 018-10 11 88, mobil: 073-938 85 30
E-post: teaterdacapo@gmail.com